Bugün dünya petrol üretiminin %25’ini Amerika tek başına tüketiyor. Su bile benzinden dah ucuz bu ülkede. Şimdi aldı başını gidiyor küresel ısınma. Vaktiyle bilim insanları ozon tabakasındaki deliği fark ettiklerinde az yaygara çıkarmamışlardı. Şimdi noldu ? Yalan oldu . Kanada ve Peru’daki bazı cilt hastalıklarının sebebi anlaşılmış oldu. Konu da kapandı.

Bu ısınma olayı ise şaka değil. Mesele ise bence daha farklı. Mesele bence gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelere karşı tavrı. Bu çok bildik bir şeydir. İnsan hakları falan vardır bu bağlamda. Yanlış anlaşılmasın Ruanda’da 1994’te 1 milyon insanın ölmesine sebep olan Belçika ve Hollanda gibi devletlerden bahsediyorum. Bu devletlerin sadece kendi insanına karşı ince olması ne ilginç!?! Tabi bizim hükümetin de Darfur’daki katillere ev sahipliği yapması, oradaki katliama ses çıkarmaması ama Gazze için kıçını yırtması gibi tutarsızlıklara da karşıyım. Mesele konunun bir tür baskı aracı olarak kullanılması.

Ben kurdum sanayimi, kirlettim nehri, havayı, gölü. Ben yaptım ama sen yapamazsın diyor batı. Bu konuya dikkatinizi çekmek isterim.

Bana yasak olan nedir ?

Ben size söyleyeyim. Zengin kimdir ? Zengin ancak yanındaki adama göre zengin olabilir. Eğer adamın ondan fazla parası varsa zengin bir anda zengin olmaktan çıkar. İşte bu bir tür merdivende durma işidir. Halklar böyle şeyleri severler. Komşunun komşuya düşmanlığından bahseder Nietzsche, Böyle Buyurdu Zerdüşt’te. Yani bizlerin fakir kalması üstüne kuruludur tüm düzen. Biz derken, bizler de Hindistan bin yıl daha farkir kalsa memnun oluruz.

İşte bana yasak olan onun seviyesine çıkmamdır. Olay şudur ki onlar bir seviyeye gelmiştir. Onu taklit ederek o seviyeye çıkamazsınız. Çünkü taklit aslını yaşatır :). Çünkü oraya çıktıktan sonra sizin oraya çıkmanızı engelleyecek ve basamkları kaldıracaktır.

Peki küresel ısınma konusunda bizim de bir sorumluluğumuz yok mudur ?

Hem oluşmasında hem çözümünde katkılar da bulunmalıyız. Esas olan bizim çıkarlarımızdır. Böyle kuru gösterilere ve duygusallığa kapılmanın bize de dünyaya da bir hayrı yoktur. Gelişmiş devletlere dikkat etmek gerekir. Asıl sorumluluğun onlarda olduğunu hatırlatmak gerekir. Çünkü size verirler gazı ama kendi vatandaşına asla bir yaptırım uygulamazlar. Çok açgözlü ve bilmiştirler. Bizleri parmağında oynatırlar. Tasarruf ve temiz enerji kaynaklarına yönelmekte mantık çerçevesinde fayda vardır.