Sana diyor huzur vaat ediyorum. Din

Ruhunuzda hicran yarası açmaya geldim. Ben

Akla karayı seçebilir misiniz ?

En baştan başlayalım. M.Ö. 18.000: Benim tahminim, karıncaların o nemli koridorlarda mantar yetiştirdiğini elindeki çubukla karınca yuvalarını eşeleyen biri fark etti. Bu farkındalık zamanla tarımı ortaya çıkardı. Böylece bu fark etmenin diğer fark etmelerden farkını da açıkladığımı fark ettim. Asıl espri Nil’in taşmasıydı. Böylece tarla sulanıyordu. Böylece bol ürün alınıyor. Böylece daha zengin olunuyor. Böylece diğer kabileler köleleştiriliyor. Böylece mülkiyet doğuyor. Böylece anaerkil düzen bitiyor. Böylece ortak sulama kanalları gibi daha büyük projeler hayata geçiriliyor. Böylece kedi evcilleştiriliyor. Böylece Mısır medeniyeti kuruluyordu.

Büyük İskender de Küçük İskender gibi eşcinsel miymiş bilemeyeceğim kütüphaneleri yakacak kadar manyakmış. Gel gelelim böylece Yunan-Makedon medeniyeti dışında Kitap-Kaynak bırakmamış oldular. Böylece biz hala Yunan Mitolojisinin hayranıyız. Böylece Orta doğu’da başlayan kitabı ve dolayısıyla bilgiyi kutsallaştırma hareketi hala sürüyor. Bu kötü bir şey midir ? Hayır. Ancak Hristiyanların ve Müslümanların da Eski İskenderiye Kütüphanesi’ni yaktığını unutmamak gerekir.

İşte bu esnada Sokrat ortaya çıkıp, “kardeşim bizdeki bu ayrılıkların temeli çok fazla tanrımızın olmasıdır” dedi. Böylece Sokrat’ın tek tanrıcı görüşü kapsamında bir gelişme oldu. Bu gelişme Firavun’un kardeşinin bir icraatından kaynaklandı. Köleleri birleştirerek bir güç elde etmeyi Marx’tan önce o akıl etmişti. Ancak onun sistematiği daha akıllıcaydı. Köleler değişik değişik yerlerden geliyorlardı. Onları birleştirecek şey tek tanrılı bir inançtı. Böylece doğmuş olan Museviliği Tarsus konsülü işlemeye başladı. O sırada M.Ö. 500 yıllarında doğuda Buda vardı. Ondan da biraz aldılar ve Hristiyanlığı kurdular.

Tek tanrılı inançlar ve Kutsal kitaplar böylece doğdu. Sonraları yağmacı bir arabın dini de Rüzgar Gibi Geçecekti.

Hicran diyor Tdk:

Güncel Türkçe Sözlük: 1. Bir yerden veya bir kimseden ayrılma. 2. Ayrılığın verdiği büyük üzüntü, keder.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü : İltihap