birçok deneyde olmadığı ispat edilmiş, buna rağmen birçok misitik anlam yüklenmiş özelliktir. ünlü deneylerden birinde yeteneksiz olduğu söylenen bir piyansit ile yetenekli olduğu söylenen başka bir piyanistin karşılaştırılması yapılmıştır. deney sonucunda yetenekli olduğu söylenen piyanistin tek farkı; notalara daha az bakması olarak çıkmıştır. kişinin herhangi bir konaya uyum göstermesi ve bazı yatkınlıklarının doğuştan gelmesi mümkündür. insanın yaşamında genetik potansiyelinin üstüne çıkabilmesi için en önemli etken çevredir. konsantrasyon ve “a dan c ye giden yolda b ye ihtiyaç duymamak” ise konumuzun içindedir. terminolojik olarak genotip ile fenotip’in farkı gibi yatkınlık ile “yetenekli olmak” arasında fark vardır. yeteneğe anlamının dışında yüklenmiş mistik manaları, kadın programlarındaki sanatçı tiplemelerinde görmek mümkündür. bir tür pop kültür sakızıdır, yetenek. kendisini sistematik bir analize tabi tutmamış kişi, davranışlarının temeline inmekten uzaktır. açıklanamayanları başka bir bilinmeyene bağlayarak açıklamak, bir tür düşünsel hastalıktır. canlının çevreye uyumu ve adaptasyonunun altında milyar yıllık süreçler vardır. yüksek değişme kapasitesi, canlılığın temelindeki sıçrama noktalarının bir sonucudur !:eşeyli üreme çok hücrelilik cinsiyetlere ayrılmak mitokondri v.s.! . kişinin herhangi bir konuya duyduğu ilginin altında, bir çok şey olabilir. bunlar ayrıntılı analizlerle sebep-sonuç, ilişkileri ile açıklanmalıdır. yoksa nolduğu bilinmeyen bir şey olarak yetenek, en fazla sakız olarak çağımızdaki mistik yerini alacaktır.