müslümanlar arasında tüm dünya müslüman olacak diye bir düşünce hakimdir. ancak bu pek mümkün görünmüyor. asıl yanılgı ise bunun arkasına gizlenmiştir. müslüman kimdir ? şimdiye kadarki tüm sözlerde, özellikle müslümanların hataları söz konusu olduğunda; “müslümanlar islamı bağlamaz” denilmiştir. islam ise her zaman en güzel sözlerle ve verdiği iddia edilen güzel ahlakla anılmıştır. ancak bu güzel anne, sürekli özürlü çocuklar (müslümanlar) doğurmaktadır. bu çocuklardaki özrü göremeyen ya da görmek istemeyenler islama zeval gemesin diye, çocuklarını acımasızca harcamıştır. tabi bunlar aslında savunma refleksinden başka bir şey değildir. müslüman bu bağlamda, islam için kurban edilen insandır. peki, tüm dünyayı müslüman yapacak olan bu özürlü müslümanlar kimdir ? açıkça görülmektedir ki; özellikle tüm dünyada herşeyi ile egemen olan batıya, 1500 yıl geride kalmış arap adetlerini alıştırmak pek mümkün değildir. batı açıkça islamı, çağdışı ilkel bir kabile dini olarak görmektedir. en basitinden nasıl ki; bugün bir zenciyi yolda yakalayıp köle yapmanız mümkün değilse, bu insanların kafasına da türban takamazsınız. gelgelelim islamın tevhid anlayışı, hristiyanların teslis anlayışına bariz bir fark koymaktadır. ancak budizmin nirvanası da islam’ın tevhid anlayışına aynı derinlikte bir fark koymaktadır. zaten budizmin öğretileri ve islamı çorba eden dürzüler ve islami araform olarak bir tasavvuf anlayışı da vardır. “önce düşünce, sonra varlık gelir” diyen budizme darbeyi ise varoluşçu felsefe vurmuştur. ancak varoluşçuluğun felsefe olarak yeri tartışılırken, din olarak vücut bulması ancak avrupai yaşam diyebileceğimiz bir haldir. bu gerçekler üstünedir ki; islam tarihi ve felsefi olarak arenadaki yerini çoktan kaybetmiştir. artık yaşayış olarak insanlığa verebileceği bir şey yoktur. artık felsefi olarak geri bir anlayıştır. tüm dünyaya yayılması ise mümkün değildir. bu arada budizmi iyi bilmeyen cahil halkımıza nirvana tanrı gibi anlatılmıştır. ancak buddha’nın ateistlikle suçlandığı hiç söylenmemiştir. bu durumda ateist bir peygamberin olmayan tanrısı nirvana, sadece bir arayıştır. avrupaya yayılacak yeni bir din olamaz. kutsal kitaplara bakarak hukuk, coğrafya, biyoloji v.s. öğrenme dönemi artık bitmiştir. çünkü bugün artık dinler, eski manaları ile bitmiştir. artık insanlar dinlerini ahlaklarıyla, gelenekleriyle, kültürleriyle bağdaştırırlar. yanlış bile olsa, sadece bir dinin gerekli olduğunu düşünürler. bugünkü mal varlığı ile geçmişte yaşamış bir zengine denk gelen sıradan bir insan, annesini bir seremoni olmadan gömemez. sosyal bir canlı olmanın yarattığı kurumlar, dinin tekelindedir. din işte budur. ancak ritüellerle yaşayan çağdışı, akıldışı, metafiziksel düşünce metaforları silsilesi. bugün herhangi bir toplumun ritüellerinin, tüm dünyaya hakim olacağını düşünmek çok saçmadır.