http://19.org/index.php?id=69,127,0,0,1,0 efendim kendisinin okuma yazması konusunda henüz bir sonuca varılamamıştır. bunun nedeni eski (muhammed’in yaşadıgı dönemlerden kalma) kaynaklarda okuma yazma bildiğinin yazılı olmasıdır. anlaşılan sonradan efsaneleştirilerek okuma yazma bilmediği söylenmiştir. her konuda olduğu gibi dinleri konusunda da cahil olan müslümanlara, gene dinlerini dahi anlatanlar hep islam dışından çıkar. en ufak bir sorgulama olmadan, daha birer çocukken aklımıza zerk edilen din zehiri, bizi araştırma öğrenme ve sorgulamadan alıkoyar. eğer bir kişi soruyor veya sorguluyorsa ona da derhal saldırılır. bu metafiziksel saçmalık “neyi” “neden” savunduğumuzu bile bilmeden duygusal bir şekilde boş konuşmamıza neden olur. cehaletlerinden başka sermayesi olmayanlar, akılları sıra önlerine gelene çamur atmaktan ve cehaletlerini segilemekten başka bir türkü tutturmuş değillerdir.