Bize göre dört tanedirler. saçmalık tabi

bunlar okunduğu zaman kutsallığı kalmayan kitaplardır. başka bir değişle bilmeyene kutsal kitaplardır. emule edonkey için ed2k://|file|4_kutsalkitap.[DivXForever.Com].exe|4512914|7942F8765DED248A537D967EA328A39A|/ indirmek için.
http://af.22web.net/4kk.exe