duyulmak görülmek istenmeyen bir şeydir. tek yönlü ve yanlı bilgi sahibi olanların nefret ettiği şeydir. insan doğar doğmaz bir eğitime tabi tutulur, çişini tutmasından nereye sıçacağına kadar herşey öğretilir, herşey söylenir. insan belli bir yerden sonra öğrendiklerinin esiri olur. bildiklerinin aksinde fikirlere musemaha gösteremez. çoğu zaman insan durmadan bildiklerini tekrarlar. çünkü öğrenmenin en iyi yollarından biri de budur. ancak bu tekrarlar arasına eğer zıt bir fikir girerse işte o zaman çileden çıkar. özellikle yıllarca ve yıllarca aynı tekrarları duymaktan sıkılıp yeni bir şey söylemek isteyenlere inanılmaz tepkiler verilir. insan bunları neden yaptığını da çok iyi bilmez. çünkü kişiyi kendisi yapan şeylerdeki sarsılmalara insanın dayanması pek zordur. karşı fikir öne süren kişi, öncelikle fikri iyi bilmelidir. çünkü kişiye söz hakkı ya çok az verilecek ya da tamamen susturulmak istenecektir. çok iyi bildiği fikre en zayıf olduğu yerden vurmalıdır ki etkili bir sonuç alsın. `bir zincir en zayıf halkası kadar kuvvetlidir`. genelde fikri tartışmalar pek azdır. aslen usule ilişkin tartışmalar hiç bitmez. yöntemler üzerinde fikir birliği sağlamak pek mümkün değildir çünkü karşı fikir sahaya hep 1-0 yenik çıkarılacak, bir oyuncusu öldürülecek, hakem güçlü olanı tutacaktır. gerçek ise maç 90 dakikadır ve fikri tartışmalarda top yuvarlak değildir.