uzun süredir süregelen ve bir türlü doğru düzgün tanımlanamayan “atatürk milliyetçiliği” gibi bir kavramımız bulunmaktadır. bu kavram aslını uzak diyarlardan (ki bugünlerle hiç alakası olmayan) fransa’dan almıştır. bir ırk ya da zümre milliyetçiliği gibi (ki buna bölücü faşizm de denilmektedir) /bkz: faşizmin türleri/ değildir. daha çok kader birliği yapmış halkların (ki ekonomik kriz de düşman gibi köken ayırt etmemektedir) bir yeri yurt edinmiş toplulukların birlik ve `muhkem`lik oluşturma çabasıdır. yurt milliyetçiliğinin bir güzel örnegi amerikan topraklarında bulunmaktadır. bizim anayasamızda “bu ülkede yaşayanlara türk denilir” gibi bir ifade bulunmaktadır. bu da türk milliyetçiliğinin aslında bir ırk değil yurt milliyetçiliği oldugunu açıklar. neyse dağlarımızda şehit olanlara uzaktan bakmak gafletine düşenler oldugu aşikardır. sanırsam bu arkadaşlar orada kendilerinin olma ihtimalini es geçmektedir. ancak kendileri veya bir yakınlarının da benzer bir akıbeti apylaşma ihtimalleri diğer herkesle aynıdır. attila ilhan’ın da pek çok zaman savuna geldiği bir görüştür yurt milliyetçiliği. bir devrin solcuları* (ki günümüz solcularının ancak bir kısmı böyledir) ve bir devrin milliyetçileri* (ki günümüz milliyetçilerinin ancak bir kısmı böyledir) bu ortak paydada hareket etmişlerdir. bu cumhuriyet nerdeyse tamamı ile milliyetçi insanlar tarafından dış düşmanlarla ve iç ümmetçi-saltanatçılarla savaşılarak kurulmuştur. günümüzde de durum değişmiş değildir. bazılarının enternasyonalizmi algılayış biçimleri ile tamamı ile ümmetçi olanların milliyetçilere bakışı bu aralar aynı paydadadır. kurtuluş savaşında cephede şehit olanların sayısını ikiye katlayan bir terör dalgası yaşamış bulunuyoruz. bu dalga bitmiş de değildir. zira anası-babası kürt bir insana kürtçe konuştugu için zulm eden ruh hastalarının yarattıgı bir hastalıktan muzdariptik. en büyük şairlerini, ozanlarını yurt dışında ölüme terk eden ruh hastalarının saltanatıydı bu. umarım bu topraklardaki herkesi tekrar bir araya kolaylıkla getirebilecek bir yurt milliyetçiliği herkesi kucaklar. umarım Atatürk’ün erzurum milletvekili oldugunu hoca efendilerin sözlerinden önce duyan şehirlerimiz olur. umarım bu kavram karmaşasına itilmiş her milliyetçiliği faşistlik sanan hastalıklı bakış açılarından kurtuluruz.