TEST :
Bu testi yapın, ve pek çok doktorun inandığı efsanelere inanıp inanmadığınızı görün.

1. Acı gözönüne alındığında , sünnet:
A. acı vermez.
B. bir bebek için olduğu gibi bi yetişkin için de azami ölçüde acı vericidir.

2. Sünnet derisi :
A. gereksiz bir deri parçasıdır
B. cinsel zevkle ilgili sinir uçlarından çoğunu barındıran erkek cinsel organının tamamlayıcı bir parçasıdır.

3. sünnet sırasında bebek :
A. uykuya dalar
B. ani ve şiddetli acı nedeniyle sinirsel şok durumuna girer

4. işlevlerine bakılacak olursa sünnet derisi :
A. işlevi yoktur, sadece bir deri parçasıdır
B. en az üç önemli işlevi vardır (1. bir iç organ olan penis başının korunması 2. sertleşme sırasında penisin gövdesinin korunması 3. cinsel zevki sağlayan sinirlerin çoğunluğunu barındırması)

5. kanserle ilgili olarak, sünnet:
A. onu önler
B. penis kanseri ile hiç bir ilgisi yoktur.(American Cancer Society, 1989)

6. Ahlak kurallarına göre sünnet yapan doktor :
A. makul bir tıp uygulayıcısıdır.
B. AMA Ahlak kurallarının yedi ilkesini de ihlal eder

7. İnsan hakları açısından bakılacak olursa sünnet yapan doktor :
A. sınırlar dahilindedir.
B. temel insan hakkı olan sağlam bir beden hakkını ihlal eder. (Çocuğun normal vücut parçalarının izni olmaksızın çıkarılması bir hak ihlalidir. Doktor ayrıca insanlar üzerinde deney uygulanamayacağı yönündeki Nuremberg Ahlak Kuralları’nı da ihlal eder)

8. Güvenlik perspektifiyle bakıldığında sünnet;
A. güvenlidir
B. sayısı bilinmeyen Amerikalı çocuğu her sene öldürmektedir

9. Komplikayon açısından bakıldığında sünnet;
A. çok az komplikasyonu olan bir operasyondur
B. 100% komplikasyon oranı vardır. (Her defasında gerekli bir organın kaybı. Bununyanında, ölümlerin de olduğu kayıt altına alınmamış pek çok komplikasyon)

10. sünnet derisinin kaybı:
A. daha sonraki hayat üzerinde etkisi yoktur.
B. bozuk cinsel ilişkilere, bunun sonucunda boşanmalara, artan şiddete, cinsel hastalıklara daha yüksek yakalanma oranına ve özellikle 40 yaşından sonra iktidarsızlığa yol açar.

Eğer yukarıdaki soruların hepsine “a” cevabı verdi iseniz, efsanelere inanıyorsunuz. B diye cevap verdiyseniz, bu zararlı olay hakkında bilimsel bilgiye sahipsiniz demektir. Doktorların bu efsaneleri kabul etme nedenleri, kendilerinin de hemen hemen her zaman bir sünnet kurbanı olmalarıdır. Kendilerinden önemli bir vücut parçası çalınmıştır, ve bu kayıpla baş etmede güçlükleri vardır. Bu kısa sorgulamanın amacı doktorların nasıl yanlış yönlendirilip diğerlerini de nasıl yanlış yönlendireceklerini açığa çıkarmak idi George C. Denniston MD, MPH

http://www.doctorsopposingcircumcision.org/DOC/circumcision_quiz.htm

———————————————————————————

Bir ek de ben yapayım.

http://www.cirp.org/library/disease/cancer/

Amerikan kanser cemiyeti penis kanserinde, sünneti önleyici bir ölçü olarak önermemektedir.

“Officials of the American Cancer Society do not recommend circumcision as a cancer preventative measure.”