Astrologlara göre bir insanın yaşamı (kaderi) gezegenlerin o insanın doğumu anındaki pozisyonundan etkilenir. Bu etkinin çekim nedeniyle olduğunu kabul etmek mantıklı bir yaklaşım gibi görünüyor, çünkü gezegenlerin -varsa- magnetik ve elektriksel etkileri en hassas aletlerle ölçülemeyecek kadar zayıftır. Başka bir ifadeyle, evimizdeki elektriğin ve elektriksel aletlerin (örneğin buzdolabının motorunun) elektriksel etkileri ya da mıknatıslı ev aletlerinin (örneğin monitörün hemen yanındaki hoparlörün) magnetik etkileri Güneş sistemindeki en güçlü elektriksel ya da magnetik etkilere sahip gezegenlerinkinden milyonlarca kat daha büyüktür. Işık ya da başka frekanslarda gelen elektromagnetik dalgaların “lafı bile olamaz” çünkü yüzlerce radyo ve tv istasyonundan gelen mikrodalgalar, aydınlatma araçlarından gelen görünür ve morötesi ışık, ısıtma araçlarından gelen kızılötesi dalgalar … Güneş hariç sistemdeki bütün gezegenlerin kimbilir kaç yıllık toplam etkisini bir saniyede yapar. Pekala, başa dönelim, diyelim ki bu etki tamamen çekimsel. Şimdi karşılaştırma yapmak için aşağıdaki soruyu çözmekte bana yardımcı olun: Bebeğin doğduğu andan 12 saat önce ve sonrasında Jüpiter’in 24 saatlik yerdeğiştirmesi nedeniyle bebeğe uyguladığı çekim kuvvetindeki değişmeyi ve hastaneden 100 m uzakta park etmiş 2 tonluk bir kamyon oradan ayrıldığında kamyonun bebeğe uyguladığı çekim kuvvetinde meydana gelen değişmeyi hesaplayın ve karşılaştırın. Veriler: Jüpiter’in kütlesi = 1.90^27 kg; Güneş’ten ortalama uzaklığı = 778,330 (x 1000 km) (yörüngeyi dairesel kabul edin); periyodu = 11.9 yıl. Dünya’nın Güneş’ten ortalama uzaklığı = 149,600 (x 1000 km) (bunu da dairesel kabul edin). Hesaplama kolaylığı açısından bebeğin iki gezegenin en yakın olduğu anda doğduğunu kabul edin. Bebeğe de makul bir kütle verin (3,5 kg), başka veri gerekiyorsa lütfen ansiklopediye bakın. Madem bir iyilik yapacaksınız (yaparsanız), bari tam yapın: Bütün gezegenlerin aynı 24 saat içindeki yerdeğiştirmeleri nedeniyle bebeğe uyguladıkları toplam çekim kuvvetindeki değişmeyi de hesaplayıverin bir zahmet. Verileri bulmak ve gerekli makul kabulleri benimsemek de size kalmış. (Amman diyim kuvvetin vektörel olduğunu unutmayın.) Physics for Scientists and Engineers by Fisbane, Gasiorowicz and Thornton, (Prentice-Hall Inc., 1993, International Paperback Edition), p 376, prob 54.