Cia’nın sayfasına göre türkiye’nin %99’u sunni müslüman ya da çin’in %96’sı ateisttir v.s… meselaTürkiye’nin böyle olmadıgını ne kadar biliyorsak; çin’deki batıl itikatları, konfüçyus, tao gibi insanların beşeri birer dine dönüşmüş yaklaşımlarını da görmemiz gerekir. görüldüğü gibi spekülasyona açık bir mevzu. sonuç itibari ile sağdan soldan kendimizce argüman olarak kabül ettiğimiz şeylerin bizi köreltmesine de engel olmalıyız. “bir dine inanmayanlar” sınıfına en çok ait olan güruhu diğer panteist, deist, agnostik, hatta neopaganistlerden çok da ayırmak doğru olmaz diyorum. yazılı kaynaklarda milattan önce 2000’lere dayanan materyalizm’i ve milattan önce 500’lerde yaşayan buda’yı “ateist”likle itham etmelerini, hatta antik çağdaki filozofların zeus’u felan iplememesini görmezden gelerek; modern çağ hede hödösü demenin de bi manası yoktur. bilginin çığ gibi büyüdüğü günümüzde insanların ilkel kutsal kitaplardan medet ummayı bırakması şaşırtıcı olmamalı! aslında okuyanların okumayanlara göre daha çok dinden çıktığı kitaplarla karşı karşıyayız. savaş için ares’e adaklar adanması ya da kısırların afrodit sunağında çocuk için tapınması gibi bir çok tapınmayı teke indiren dinleri; diğer dinlerden ayırmak da yanlıştır. sonuçta dünya’da tek tanrılı bir anlayış yoktur. sadece tapınma teke indirilmiştir. iyi bir araştırmacı; vaktiyle tanrı olan gök olaylarını düzenleyen bir gücü, diğer dinlerde melek olarak görecektir. oysaki mantıken tek tanrılı bir dinde melek, zebani v.s. anlamsızdır! bu bakımdan tapınmanın teke indirilmesi dinleri “tek tanrılı” yapmaz. sadece paganizm’in form değiştirmiş hali yapar. bu bağlamda ateistlerin tanrı tanımazlığı yanlış algılanmamalıdır. çünkü dinler ve çağlar değişse de özünde yaklaşım olarak materyalizm’den başka bişe değildir. burada belki tek sorun pantheistlerdir. çünkü onlar da materyalisttir! panteizm’in, özellikle eski çağ filozoflarının herkese karşı geliştirdiği bir argüman olması bakımından tarihi değeri vardır. elbette bugün birçok panteist de vardır. bunları atesit ve deistlerin arasında bolca görebilirsiniz. sonuçta tek bir bütün olarak elealırsak ateistler ortamdaki son halkadır, zincirdeki tek halka değildir. elbetteki bu reaksiyon engellenemez!