Kendisi hariç, çarpanlarının toplamına eşit olan sayılardır.
Örnek 28=1+2+4+7+14